Ako zistíte, že vám chýba vitamín Vitamín B12 ?

Ako zistíte, že vám chýba vitamín Vitamín B12 ?

Vitamín B12 – kobalamín poznáme ako vitamín nevyhnutný pre správnu funkciu nervového systému a krvotvorbu. Kedže je produkcia B12 našimi črevnými baktériami nedostatočná, sme odkázaní na jeho príjem v strave (predovšetkým živočíšne potraviny -mäso, mliečne výrobky, vajcia).

Čo je vitamín B12?

Poznáme viacero foriem vitamínu B12. Prirodzene sa vyskytujúce aktívne formy metylkobalamín a adenozylkobalamín a priemyselne vyrábané formy kyanokobalamín a hydroxykobalamín, ktoré sa nachádzajú v liekoch a výživových doplnkoch, a ktoré sa v tele premieňajú na aktívne formy – metylkobalamín a adenozylkobalamín

Kedy nám môže chýbať vitamín B12?

Deficit vitamínu B12 je u zdravých ľudí, bez poruchy vstrebávania, s primeranou výživou (živočíšne potraviny v strave) veľmi málo pravdepodobný.
Aby sa vitamín B12 mohol správne vstrebávať, musí byť splnených viacero podmienok – dostatočná kyslosť žalúdka (dostatočná sekrécia žalúdočnej šťavy-preto lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdka, používané na liečbu refluxu, pálenia záhy či vredov, možu zasahovať do využiteľnosti vitamínu); správna funkcia parietálnych buniek sliznice žalúdka, pankreasu, tenkého čreva (tzv. terminálneho ilea, ktorý býva postihnutý napr. pri Crohnovej chorobe, preto je aj tu veľké riziko deficitu vitmínu B12). Nie je žiadna novinka, že deficitom B12 trpia vegáni a prísni vegetariani, ktorí si musia strážiť prísun B12. Niektoré potraviny sa preto fortifikujú (umelé pridávanie vitamínu B12) alebo je potrebné u nich dopĺňať vitamín prostredníctvom liekov či doplnkov výživy.

Kedy vzniká nedostatok vitamínu B12?

Môže vzniknúť pri gastritídach (zápal sliznice žalúdka), ochoreniach pankreasu, tenkého čreva, resekcii čreva, gastrektómii. Medzi lieky, ktoré ovplyvňujú vstrebávanie alebo metabolizmus B12, patria spomínané lieky na zníženie kyslosti žalúdka (omeprazol, pantoprazol, ranitidín, famotidín…), metformín (liek na liečbu cukrovky), niektoré antibiotiká, antiepileptiká (fenytoín, karbamazepín), hormonálna antikoncepcia. Na deficit B12 sú náchylnejší starší ľudia, kde sa uvádza, že je prítomný u 20% ľudí nad 65 rokov a 30% pacientov s cievnym ochorením nad 70 rokov. Pri vitamíne B12 treba byť obozretný, kedže jeho nedostatok a teda príznaky jeho deficitu sa prejavujú až po 2-5 rokov od jeho nedostatočného príjmu, v pečeni máme značné rezervy uskladneného vitamínu, z ktorých vie organizmus určitú dobu čerpať.


Čo sa deje pri nedostatku vitamínu B12?

U dospelých sa deficit B12 zvyčajne ohlási ako perniciózna anémia (je potrebný pre tvorbu červenýh krviniek).

U starších ľudí môžu byť v popredí skôr psychiatrické príznaky – podráždenosť, depresia, apatia, psychózy, emočná nestálosť, zmätenosť, ťažký a dlhodobý nedostatok vedie až k demencii.

Deficit B12 môže viesť aj k vážnym neurologickým komplikáciám, ktoré sa na začiatku prejavujú ako parastézie končatín (brnenie, mravčenie až pálenie), poruchy citlivosti a jemnej motoriky, porucha rovnováhy v stoji a pri chôdzi, najmä v šere či pri zatvorených očiach. Môže dôjsť k zhoršeniu zraku, menej často k srdcovo-cievnym alebo žalúdočno-črevným symptómom. Zriedkavo sa objavujú príznaky spôsobené poruchou autonómneho nervového systému – sexuálna dysfunkcia, inkontinencia moču alebo stolice.

U dojčiat a malých detí sa nedostatok B12 prejavuje skôr neurologickými príznakmi ako anémiou. U dojčiat sa môžu vyskytnúť zmeny svalového napätia – hypotonický syndróm, kŕče svalov, pomalší psychomotorický vývin atď. U starších detí sa môže ťažký deficit B12 prejaviť epileptickými záchvatmi (obyčajne nereagujúce na lieky proti epilepsii) mentálnou retardáciou alebo ADHD.
Nedostatok vitamínu B12 vedie samozrejme aj k zvýšenej syntéze homocysteínu. Viac v článku Homocysteín-nový ukazovateľ ochorení, nový pohľad na liečbu.
Poznámka: Vysoké dávky kyseliny listovej (vitamín B9) môžu maskovať deficit vitamínu B12, resp. kyselina listová vo vyšších dávkach môže „zakrývať“ typ anémie, ktoré je spôsobený nedostatkom vitamínu B12. Niektoré dôkazy poukazujú na to, že vysoké dávky B9 môžu dokonca anémiu ako aj kognitívne poruchy spôsobené nedostatkom B12 zhoršiť.

Autor: Vitabalans


________________________________________
Zdroje:
• Castelli MC, Friedman K, Sherry J, Brazzillo K,.Comparing the efficacy and tolerability of a new daily oral vitamin B12 formulation and intermittent intramuscular vitamin B12 in normalizing low cobalamin levels: a randomized, open-label, parallel-group study. Clin Ther. 2011 Mar;33(3):358-371.
• Butler CC, Vidal-Alaball J, Cannings-John R, McCaddon A, Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency: a systematic review of randomized controlled trials.. Fam Pract. 2006 Jun;23(3):279-85.
• Martinka Ivan, Neurologické prejavy deficitu vitamínu B, Neurol. prax 2013; 14(6): 292–295.
• Fabriciová Katarína, Behúlová Darina, Škodová Jozefína. Poruchy metabolizmu vitamínu B12, Pediatr. prax, 2012, 13(4): 166–170.
• Petrleničová Darina, Kračunová Katarína, Valkovič Peter. Neurologické komplikácie prehliadnutej hypovitaminózy B12 pri Crohnovej chorobe. Neurol. prax 2014; 15(1): 31–33.
• Carmel R. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood.2008;112:2214-21
• Yazaki Y, Chow G, Mattie M. A single-center, double-blinded, randomized controlled study to evaluate the relative efficacy of sublingual and oral vitamin B-complex administration in reducing total serum homocysteine levels. J Altern Complement Med 2006;12:881-5.
• Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M. Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol 2003;56:635-8.
• Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD004655.
• https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/#en8
• Spence JD, B vitamin therapy for homocysteine: renal function and vitamin B12 determine cardiovascular outcomes. Clin Chem Lab Med. 2013 Mar 1;51(3):633-7.


Produkty priradené k tejto novinke