Vitamín B12 – ako si poradiť pri jeho nedostatku?

Vitamín B12 – ako si poradiť pri jeho nedostatku?

Vitamín B12 – kobalamín poznáme ako vitamín nevyhnutný pre správnu funkciu nervového systému a krvotvorbu. Kedže je produkcia B12 našimi črevnými baktériami nedostatočná, sme odkázaní na jeho príjem v strave (predovšetkým živočíšne potraviny -mäso, mliečne výrobky, vajcia).

Čo sa deje pri jeho nedostatku?


U dospelých sa deficit B12 zvyčajne ohlási ako perniciózna anémia (je potrebný pre tvorbu červenýh krviniek), u starších ľudí môžu byť v popredí skôr psychiatrické príznaky – podráždenosť, depresia, apatia, psychózy, emočná nestálosť, zmätenosť, ťažký a dlhodobý nedostatok vedie až k demencii. Deficit B12 môže viesť aj k vážnym neurologickým komplikáciám, ktoré sa na začiatku prejavujú ako parastézie končatín (brnenie, mravčenie až pálenie), poruchy citlivosti a jemnej motoriky, porucha rovnováhy v stoji a pri chôdzi, najmä v šere či pri zatvorených očiach. Môže dôjsť k zhoršeniu zraku, menej často k srdcovo-cievnym alebo žalúdočno-črevným symptómom. Zriedkavo sa objavujú príznaky spôsobené poruchou autonómneho nervového systému – sexuálna dysfunkcia, inkontinencia moču alebo stolice.

U dojčiat a malých detí sa nedostatok B12 prejavuje skôr neurologickými príznakmi ako anémiou. U dojčiat sa môžu vyskytnúť zmeny svalového napätia – hypotonický syndróm, kŕče svalov, pomalší psychomotorický vývin atď. U starších detí sa môže ťažký deficit B12 prejaviť epileptickými záchvatmi (obyčajne nereagujúce na lieky proti epilepsii) mentálnou retardáciou alebo ADHD.
Nedostatok vitamínu B12 vedie samozrejme aj k zvýšenej syntéze homocysteínu.

Viac v článku Homocysteín-nový ukazovateľ ochorení, nový pohľad na liečbu.
Poznámka: Vysoké dávky kyseliny listovej (vitamín B9) môžu maskovať deficit vitamínu B12, resp. kyselina listová vo vyšších dávkach môže „zakrývať“ typ anémie, ktoré je spôsobený nedostatkom vitamínu B12. Niektoré dôkazy poukazujú na to, že vysoké dávky B9 môžu dokonca anémiu ako aj kognitívne poruchy spôsobené nedostatkom B12 zhoršiť.


Ako si poradiť s nedostatkom vitamínu B12?


Ak vám zistili deficit vitamínu B12, liečba je síce dlhodobá, niekedy až doživotná, ale jednoduchá, účinná a pacientami dobre tolerovaná. Na začiatku sa odporúčajú vysoké injekčné dávky (1 000 μg B12 aplikovaného do svalu), neskôr sa dávky obyčajne znižujú. Injekčnej liečbe sa dáva prednosť pri anémii, pri vážnych poruchách vstrebávania vitamínu B12 (gastritídy, Crohnova choroba…) a ťažkých deficitoch.

U ostatných pacientov a pacientov, kde injekčná liečba nie je možná, sa ordinuje perorálna alebo orálna liečba, čiže tablety na prehĺtanie alebo tablety rozpúšťajúce sa v ústach (sublingválne). Vysoké dávky (1000-2000 mcg/ μg denne) takto podávaného vitamínu B12 sa javia rovnako účinné pri liečbe deficitu B12 ako injekčne podávaný vitamín, napriek tomu, že len malá časť perorálne podaného vitamínu sa vstrebáva. Takisto sa nezistili významné rozdiely v účinnosti medzi prehĺtacím a v ústach rozpustným vitamínom B12.

V liekoch a doplnkoch výživy nachádzame B12 ako kyanokobalamín (Favea-Vitamín B12, Jamieson- Vitamin B12 250mcg, Webber Naturals-Vitamín B12 1200mcg, Natures Bounty-Vitamín B12 100mcg, injekčný vitamín B12), hydroxokobalamín (Favea-Vitamín B12) alebo metylkobalamín (Webber Naturals – B12 1000mcg). Doterajšie výskumy nenaznačujú významné rozdiely medzi jednotlivými formami, čo sa týka efektívnosti liečby.

Predpokladá sa však, že metylkobalamín má o niečo lepšiu vstrebateľnosť pri ústnom podaní ako kyanokobalamín, je tiež vhodnejšia voľba u pacientov s poškodenými obličkami, kde sa kyanokobalamín javí ako škodlivý; hydroxykobalamín má pravdepodobne lepšiu využiteľnosť bunkou a dlhšiu účinnosť. Pri výbere doplnku s vitamínom B12 je dobré sledovať dávku vitamínu, ktorá sa hýbe od 100mcg do 1200mcg, v štúdiach boli pri potvrdených deficitoch B12 používané dávky 1000-2000mcg denne, postupne sa dávky znižujú.

Ak sa liečba deficitu B12 začne krátko od vzniku prvých príznakov, ťažkosti sa obvykle úplne vytratia. Pri neskorom odhalení diagnózy, keď už prišlo k nevratnému a závažnému poškodeniu nervov kvôli nedostatku B12, môže liečba priniesť len čiastočný úspech alebo pacient nemusí na liečbu reagovať.
Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.


Autor: Vitabalans

________________________________________
Zdroje:
• Castelli MC, Friedman K, Sherry J, Brazzillo K,.Comparing the efficacy and tolerability of a new daily oral vitamin B12 formulation and intermittent intramuscular vitamin B12 in normalizing low cobalamin levels: a randomized, open-label, parallel-group study. Clin Ther. 2011 Mar;33(3):358-371.
• Butler CC, Vidal-Alaball J, Cannings-John R, McCaddon A, Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency: a systematic review of randomized controlled trials.. Fam Pract. 2006 Jun;23(3):279-85.
• Martinka Ivan, Neurologické prejavy deficitu vitamínu B, Neurol. prax 2013; 14(6): 292–295.
• Fabriciová Katarína, Behúlová Darina, Škodová Jozefína. Poruchy metabolizmu vitamínu B12, Pediatr. prax, 2012, 13(4): 166–170.
• Petrleničová Darina, Kračunová Katarína, Valkovič Peter. Neurologické komplikácie prehliadnutej hypovitaminózy B12 pri Crohnovej chorobe. Neurol. prax 2014; 15(1): 31–33.
• Carmel R. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood.2008;112:2214-21
• Yazaki Y, Chow G, Mattie M. A single-center, double-blinded, randomized controlled study to evaluate the relative efficacy of sublingual and oral vitamin B-complex administration in reducing total serum homocysteine levels. J Altern Complement Med 2006;12:881-5.
• Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M. Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol 2003;56:635-8.
• Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD004655.
• https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/#en8
• Spence JD, B vitamin therapy for homocysteine: renal function and vitamin B12 determine cardiovascular outcomes. Clin Chem Lab Med. 2013 Mar 1;51(3):633-7.

 


Produkty priradené k tejto novinke